December 10, 2022 - - Judit, Loretta névnapja
Kispesti Százszorszép Óvoda
Menü
Bemutatkozás
Üdvözöljük a Százszorszép Óvoda weboldalán!

Óvodánk Kispest központi részén a nagy lakótelepi panelházak és a családi házak találkozásánál helyezkedik el. 1983 óta fogadja a gyermekeket 158 férőhelyen. Az óvoda épülete is panel-épület, mely folyamatos javításokra szorul, de nagy előnyünk a tágas udvar, ami a lakótelepi gyermekek számára a mozgáslehetőséget, a mindennapos tartalmas udvari játék lehetőségét biztosítja.
A gyermekek nagy része a környező panellakásokból, kisebbik része a kertes negyedből érkezik hozzánk. A családok anyagi helyzete, ezáltal a gyermekek szociokulturális háttere is igen eltérő és különböző. A kedvezőbb anyagi helyzetbe került családok igyekeznek a panellakásokból kiköltözni, így a lakótelepi lakosság folyamatosan változik. Nagy örömünkre sokan az elköltözés után is visszajárnak az óvodánkba, vállalva a többletutazás terhét is, mert itt a gyermek jól érzi magát.

Egyre nagyobb számban vannak jelen kisebbséghez ill. más népcsoportokhoz (kínai, török, vietnámi stb.) tartozó szülők gyermekei is az óvodában. Mindezen tényezők alapján igen fontos a hozzánk járó gyermekek számára az érzelmi biztonság megteremtése, a hátrányos helyzetű gyermekek és családok segítése, a differenciált fejlesztés, az egészségügyi problémákkal küzdő gyermekekre való fokozott odafigyelés, az ártalmak csökkentése, a magatartászavaros gyermekek kiszűrése, az egyéni bánásmód alkalmazása, időben szakember segítségének igénybevétele. Óvodánk SNI (autizmussal élő) gyermekeket befogadó intézmény, mely lehetőség, kihívás és nemes feladat is egyben. Az elmúlt évek sikerei azt bizonyítják, hogy óvodánk szakmailag kiemelkedően látja el ezen feladatát. Pedagógusaink munkáját szakmájuk és a gyermekek iránt elkötelezett gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Emellett magunkénak érezzük még a kisebbség és más népek gyermekeinek nevelésében a nyelvi nehézségek leküzdését, kultúrájuk, szokásaik megismerését, tiszteletben tartását, különbözőségük elfogadtatását a többi gyermekkel. Sokrétű feladataink elvégzése, nagyfokú empátiát és pedagógiai hozzáértést kíván óvodánk dolgozóitól. Megkülönböztetés nélkül, az egyenlő bánásmód elvét alkalmazva úgy fejlesztjük gyermekeink képességeit, hogy biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag, örömteli óvodáskort biztosítsunk számukra, melynek alapja a feltétel nélküli szeretet, ami megnyilvánul minden cselekedetünkben!

Alapelvünk, hogy a szülő a gyermekéről és az óvodában történő tevékenységekről minden információt megkapjon, ennek érdekében negyedévenként írásban is tájékoztatjuk őket gyermekük fejlődési üteméről! Nevelési módszereink alkalmazásával mintát nyújtunk annak érdekében, hogy a bátorító nevelés elveinek alkalmazása a szülők körében is gyakorlattá váljon, és így közös nevelőmunkánk eredményeként elősegítjük a gyermeki személyiség harmonikus fejlődését, a szülői kompetencia növelését!

Hisszük, hogy az óvónő személyisége, módszertani kultúrája meghatározó a gyermekek pozitív érzelmeinek alakításában! Ami nekünk program megszabta kötelesség, az a gyermeknek élmény és játék! Komplex élmények lehetőségének nyújtásával, játékba ágyazott tapasztalatszerzésen keresztül segítjük elő ismereteik bővülését, személyiségük harmonikus fejlődését. Valljuk, hogy a gyermekek a "kompetencia alapú" program segítségével megtanulják értékelni, szeretni nemzeti és kulturális értékeinket, mélyebben megismerik társadalmi és természeti környezetünket. Harmonikusan, esztétikusan alakítjuk óvodánk külső, belső környezetét, mely tükrözi igényességünket! Az igényes, esztétikus környezet tudatos alakításával formáljuk a gyermekek ízlésvilágát, segítjük szépérzékük kialakulását!